شرایط تأیید اسناد و مدارک > ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه

دارالترجمه رسمی آناهیتا


نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، ابتدای خیابان یوسفی، پلاک ۲۵، طبقه ۵، واحد ۱۸
تلفن: ۸۸۵۳۷۷۸۲ و ۸۸۵۳۷۷۸۱
تلفن همراه: ۷۹۷۳ ۴۱۲ ۰۹۱۲
ایمیل:
ساعات کار:
شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ تا ۱۸

پنج‌شنبه ۸:۳۰ تا ۱۴

 

 


«ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه»

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

شناسنامه

 

شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس‌دار باشد.

شناسنامه  ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل ترجمه و تأیید است.

چنانچه هر یک از وقایعه اربعه در شناسنامه افراد بالغ ذکر نشده باشد، ذکر مراتب در ترجمه الزامی است.

در کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال چنانچه واقعه قید شده باشد، عیناً ترجمه و در غیر این صورت درج عبارت: « تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده» توسط مترجم الزامی است.

 تعداد زوجات یا تعدد طلاق تماماً باید درج شود.

قید شماره سریال،  ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه الزامی است.

تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که  ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

شناسنامه متوفی بر اساس ضرورت‌های پیش آمده قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

 

کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی فوت

 

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال بدون نیاز به ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است.

در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه لازم است

گواهی تجرد

 گواهی تجرد صادره از اداره ثبت احوال امور خارجه قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه لازم است

گواهی ولادت

 

گواهی ولادت اتباع داخلی تا ۱۵ روز قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امور خارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه لازم است

 

 

سند ازدواج

 

 

 

 

 

 

 

سند ازدواج یا رونوشت محضری آن  ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده‌اند، با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

ازدواج موقت و اقرار به زوجیت در صورتی تأیید می‌شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد.

قید شروط ضمن عقد در ترجمه الزامی است.

ارائه شناسنامه یکی از طرفین لازم است 

سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که  ممهور به دفترخانه اسناد رسمی باشد، با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه یکی از طرفین لازم است

 

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

 

 

کارت پایان خدمت و معافیت

 

کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود. لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. همچنین گواهی‌های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

 

گواهینامه رانندگی

 

گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود، قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست. ترجمه و تأیید و برابر با اصل نمودن گواهینامه‌های بین‌المللی فاقد منع قانونی است.

 

 

 

 

ارسال به: افزودن به Blogmarks  افزودن به Digg  افزودن به cloob  افزودن به Mixx  افزودن به Faves  افزودن به MySpace  افزودن به Link-a-Gogo  افزودن به Furl  افزودن به Facebook  افزودن به Spurl  افزودن به Reddit  افزودن به Terchnorati  افزودن به Mister Wong  افزودن به StumbleUpon  افزودن به Google Bookmarks  افزودن به Backflip  افزودن به Ask  افزودن به Diigo  افزودن به Delicious  افزودن به Yahoo Bookmarks  افزودن به Newsvine  افزودن به Multiply  افزودن به Simpy  افزودن به Slashdot  افزودن به MyAOL  افزودن به Live  افزودن به Segnalo  افزودن به Twitter  افزودن به Yahoo MyWeb