اصول تحویل و دریافت مدارک دارالترجمه رسمی آناهیتا


برای تحویل دادن مدارک به دارالترجمه و تحویل گرفتن آنها، لطفاً اصول و نکات زیر را به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به دقت بخوانید و رعایت نمایید.

۱

تحویل اصل مدارک

باید اصل تمامی اسناد و مدارک تحویل داده شود. لطفاً قبل از تحویل مدارک، در صورت داشتن جلد محافظ، آن را از مدارک جدا نمایید.

۲

تخصیص زمان کافی

اخذ برخی گواهی‌ها مانند اخذ گواهی عدم سوءپیشینه از پلیس +۱۰ به دو تا سه هفته زمان نیاز دارد. بنابراین فرصت کافی برای ترجمه و تأیید اسناد و مدارک خود در نظر بگیرید.

۳

مدت زمان ترجمه

زمان معمول برای انجام ترجمه رسمی و اخذ تأییدات دادگستری و امور خارجه ۷ تا ۱۰ روز کاری است. بنابراین فرصت کافی برای ترجمه و تأیید اسناد و مدارک خود در نظر بگیرید.

۴

زبان

زبان مورد نظر برای ترجمه را مشخص فرمایید.


۵

اصل مدارک

در صورتی که مدارک توسط دارالترجمه جهت اخذ تأییدیه دادگستری و امور خارجه ارسال شده باشند،نمی‌توانید اصل مدارک خود را تا قبل از تاریخ تحویل ترجمه از دارالترجمه دریافت نمایید.برای موارد ضروری با مسئول دارالترجمه هماهنگ کنید.

۶

تعداد نسخ

تعداد نسخه‌های ترجمه را به طور دقیق مشخص نمایید.

۷

وابستگی مدارک

برای تأیید برخی از اسناد و مدارک به اصل مدارک دیگر یا تأیید مرجع صادر کننده نیاز است. لطفاً برای اطلاع از جزئیات دقیق تأیید این اسناد و مدارک به قسمت شرایط تأیید اسناد و مدارک مراجعه کنید.

۸

مشخصات گذرنامه

مشخصات افراد باید دقیقاً مطابق با مشخصات گذرنامه آنها باشد. برای افرادی که مدارکشان ترجمه می شود، مشخصات را مطابق با گذرنامه ، به مسئول دارالترجمه تحویل دهید. در صورت عدم اطمینان، کپی گذرنامه را به دارالترجمه تحویل دهید. دارالترجمه در قبال نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی مسئولیتی ندارد.

۹

نوع تأییدیه‌ها

نوع تأییدیه‌های لازم را مشخص کنید.

۱۰

قبض رسید

هنگام تحویل دادن اسناد و مدارک به متصدی دارالترجمه، حتماً قبض رسید دریافت کنید و مندرجات آن از قبیل نام و تعداد اسناد و مدارک را با دقت بررسی نمایید. در حفظ و نگهداری قبض رسید دقت کنید، اسناد و مدارک و ترجمه‌ها تنها به آورنده قبض تحویل داده می شوند و هر فردی می‌تواند با ارائه قبض رسید آنها را دریافت کند.

۱۱

تحویل گرفتن ترجمه

هنگام تحویل گرفتن ترجمه مدارک خود از دارالترجمه، حتماً نوع و تعداد اصل اسناد و مدارک و تعداد نسخه‌های ترجمه شده را به دقت کنترل کنید. مندرجات نسخه‌های ترجمه شده از قبیل املای اسامی خاص، تاریخ تولدها، شماره‌ها، و اعداد و ارقام را به دقت کنترل کنید.